SPÓŁKA W CZECHACH – FORMULARZ ONLINE

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko wypełniającego:

Telefon:

E-Mail:

Dane dla zakładanej spółki

Nazwa spółki:

Przedmiot wykonywanej działalności (wybierz 1 lub więcej):

Wysokość kapitału zakładowego (CZK):

Liczba wspólników:

Liczba osób wchodzących w skład zarządu:

Dane dotyczące wirtualnego biura

Okres płatności za usługi wirtualnego biura:Czy listy polecone mają być odbierane:

Czy korespondencja ma być otwierana i skanowana:

Adres e-mail do przesyłania informacji o odebranej korespondencji:

Czy odsyłać korespondencję na adres w Polsce:

Numer telefonu z przekierowaniem: